Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus verwelkomen wij jullie
voor de 44ste maal op de “Vlaamse Kermis” in Huivelde.
Samen met u en onze 200 vrijwilligers maken wij er opnieuw een groot
volksfeest van. Verder in dit boekje vindt u het gedetailleerde
programma. Voor een aantal activiteiten is het noodzakelijk dat u
inschrijft, vergeet dit niet.

De opbrengst van de Vlaamse Kermis gaat dit jaar naar het nieuwe
klaslokaal dat op de speelplaats gebouwd is en naar een nieuwe
stookinstallatie voor de parochiezaal en de school.

We hopen u (meermaals) te mogen begroeten op één van onze
sportieve, culturele of culinaire activiteiten.

Wil je graag deel uitmaken van onze vrijwilligersploeg en enkele uren
meehelpen? Trek uw stoute schoenen aan en stuur een mailtje naar
info@vlaamse-kermis.be of sms naar 0486 84 27 26.

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort,
VZW Ons Huis

Nico, Dirk, Ronny, Luc, Mieke, Johan, Pauline, Luc, Marc, Hilde, Paul

Als je niet aanwezig kan zijn maar ons een financieel duwtje in de rug wil geven, is uw bijdrage van harte welkom op ons rekeningnummer BE80 8508 3148 2277.