Ploegen die vorig jaar hebben deelgenomen hebben voorrang en kunnen nu al inschrijven

bij Leen 0474 87 34 57 of Gustaaf 052 44 80 54 …

Prijs blijft 10 € Haast u …er komen al nieuwe aanvragen binnen om deel te nemen !